Ochrana údajů

Ochrana údajů

(1) Naše postupy ochrany osobních údajů jsou v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

(2) Společnost direect používá e-mailovou adresu zákazníka pouze pro informační dopisy týkající se objednávek a, pokud si to zákazník vyžádá, pro vlastní informační bulletiny. Kromě toho společnost direect pravidelně zasílá klientům e-mailem pečlivě vybrané nabídky na podobné produkty ze svého sortimentu. Zákazník může vznést námitku proti použití své e-mailové adresy pro reklamní účely zasláním neformálního e-mailu, aniž by mu vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb.

(3) Společnost direect nepředává osobní údaje zákazníků třetím stranám. Výjimkou jsou servisní partneři, kteří vyžadují předání údajů pro zpracování objednávky. V těchto případech je však rozsah předávaných údajů omezen na nezbytné minimum.

(4) Zákazník má právo na informace, jakož i právo na opravu, zablokování a výmaz svých uložených údajů. Pokud je vymazání v rozporu se zákonnou nebo smluvní povinností uchovávání údajů nebo z jiných právních důvodů, budou údaje zablokovány.